September 2008
Ausstellungsempfehlung für Eclipse (Berit Hummel, Andreas Lang, Gäste: Julia Oschatz, Kai Schiemenz, Sascha Schniotalla), Tip, Berlin